Logopeda w leczeniu ortodontycznym. PDF Drukuj Email

Logopeda Opole

Przeprowadzam funkcjonalną ocenę układu orofacjalnego w obszarze:

- oceny wędzidełka podjęzykowego,

- oceny pozycji spoczynkowej języka,

- toru oddychania,

- sposobu połykania,

-  artykulacji poszczególnych grup spółgłoskowych.

Wypracowanie bazy w postaci prawidłowej pracy układu orofacjalnego pozwala nam na szybką i efektywną korektę artykulacji i jednocześnie pomaga w skutecznym leczeniu ortodontycznym.

Terapia logopedyczna obejmuje wsparcie leczenia ortodontycznego w obszarze:

- usprawniania czynności mięśniowych układu orofacjalnego,

- uzyskania prawidłowej pozycji spoczynkowej języka,

- nauki prawidłowego żucia i połykania,

- wypracowania prawidłowego toru oddechowego,

- korekty wad wymowy.


Skuteczna profilaktyka oraz leczenie ortodontyczne/stomatologiczne wymaga kompleksowego holistycznego podejścia do zaburzeń układu stomatognatycznego. Zespołowe podejście do leczenia ortodontycznego uwzględnia udział i współpracę stomatologa, ortodonty, logopedy i fizjoterapeuty. Układ stomatognatyczny rozumiany jako zespół morfologiczno-czynnościowy tkanek i narządów w obrębie jamy ustnej i twarzoczaszki stanowi funkcjonalną całość biorącą udział w pobieraniu pokarmu (żuciu, połykaniu), oddychaniu, artykulacji dźwięków. Holistyczne podejście do leczenie zakłada, iż jest to system powiązanych ściśle narządów, które wzajemnie wpływają na swoje funkcjonowanie. Nieprawidłowa postawa ciała powoduje zaburzenia stawu żuchwowo-skroniowego. Na rozwój wad zgryzu wpływają nieprawidłowe oddychanie, nieprawidłowa pozycja spoczynkowa języka, zaburzenia połykania. Leczenie stomatologiczne/ortodontyczne powinno przebiegać równolegle z terapią logopedyczną.

Terapia logopedyczna w moim gabinecie prowadzona jest w stałej współpracy z lek. stom. Panią Aldoną Bialic: https://drbaron.pl/

Serdecznie Państwa zapraszam!

Rejestracja telefoniczna: 501455851.

Anna Pączek